Mystics and prophets

"Vad är ett event? Analys av begreppet 'event' i ljuset av Derridas och Levinas dekonstruktion". Uppsats av Xigol Bångh.

14.01.2015 19:12
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap Lunds Universitet Masteruppsats i religionsfilosofi Handledare prof. Catharina Stenqvist 2013 – 04 – 02.   Vad är ett "event"? Förståelse av begreppet ”event” i ljuset av Derridas och Levinas dekonstruktion.       Av Xigol...

Mystics and prophets

03.01.2015 13:26
TRE URKUNDER   av Xigol Bångh     Ickekontamination, lagen om ickeberöring skall bevara oss i den viljelösa utgivelsen (till vilken vi uppfyllda står vittne.) Därinne bor den lag vi inte är nödda att förkasta. Om vilken vi inte behöver idka kohandel. Som överraskar och förbluffar...
<< 1 | 2