Mystics and prophets

02.01.2015 09:42

TRE URKUNDER

 

Fader, moder, och Helig Ande

 

av Xigol Bångh

 

Fader

 

De lösa bladen/Varulven i ägget

 

 

Ickekontamination, lagen om ickeberöring skall bevara oss i den viljelösa

utgivelsen (till vilken vi uppfyllda står vittne.)

Därinne bor den lag vi inte är nödda att förkasta. Om vilken vi inte behöver

idka kohandel. Som överraskar och förbluffar genom sin enastående fullhet,

absolutheten i sin ton. Vårt överantvardande - och förvåningen över dess

uteblivande – blir det enda värt vår uppmärksamhet, vi som så länge gått

med på att vi måste lära oss att göra inbrott i det vi redan vet och gör

perfekt. Ty det sker, och att i detta att någonting kan vilja tvinga oss att

förhindra vardandet ligger ondskans hela problematik, dess frågor och svar.

Någon sådan överlåtelse är inte nödvändig som förnekar vardandet i dess

målinriktning och överensstämmelse, i dess härlighet och framkomst, i dess

enhet och evighet. Varde!

Låt det missformade, beröring för nyttans skull, avdelandet av

teckensystem för administrationen av delegerade arbeten, mötas av en mur

av dövhet liksom när djur inte fattat inebörden med en motorväg och befolkar

den om natten. Dessa regler bör inte ha någon kraft här. Det finns en kraft

som för evigt genomtränger blivandet och som i sin eviga oförtröttliga

upprepning bedövar och tar oss med, vi är skuldfria och vi är de som

kommer fram.

Vi har misstyckt till offren och defekterna, till martyrskapets

århundradengamla postorderförsändningar. Tills allting är genomträngt.

Rundgången av vittnen som igenkänner den slitna utposten av det sista

löftet i den första skinande strimman av land där var havet väntades vända

över jordens kant uti intet. Och de fäster ihop ändarna och syr ihop löfte och

hopp tills man kan se den spegelvända sömmen. Och vi tror, men allt är

annorlunda nu. Ingen skall längre klara sig utan sitt eget liv i anden.

När ur ägget beslutsamhetens varglika vålnad gäckande till sierskan: ”Kan

du Se?”

 

Ägget springer upp som ett kranium av gips, skalet bryts och smulas,

historien väller ut. Som senor och rötter håller världsträdet ännu bitarna

samman. Otaliga världar och vardagar finns därinne i det sipprande ljuset

men de skakas inte. Denna konstlade eruption som vi gör till huvudsaken

skall frigöra vår bevingade ande, den skall lämna jorden, det evigt oroande

hotet om kläckning, som en dunst som förskingras. Endast klockorna under

löven fortsätter sitt eviga tickande.

 

Det första kapitlet skulle handla om en pappershandlare som blev rik. Inte

heller andra kapitlet kan ta pris. Jag ser en egyptisk laptop som skriver för sig

själv. Allt om krig och nöd. Elva sidor flimrar förbi. Alla välskrivna med gott

handlag och god militär expertis. Kunde han ha gömt sig i vindsvåningen?

Skriften skall inte gå genom väggen. Den är ett skiffer på ren grekiska. Och

jag tar inte itu med det förrän i morgon.

Alltid, alltid och alltid. Kommer någon att kunna vad jag nu säger.

 

Med hästdragen spårvagn kunde man alltså ta sig hit ut längs stranden.

Genom fönstret ser jag in i grannhuset. Vid trappavsatsen finns ett stort

mörkt skåp med dimensioner som ett hus.

Den egyptiska texten fortsätter att blamera mig med sina allt exaktare

propåer. – Vad är det tänkt att jag skall göra med den? Varför skriver den sig

för mig?

November rasslar i träden, våta löv lika små flygplan singlar in som tecken på

barnkalas fulla av under och monstruösa möbler i skyddsöverdrag. En sork

sniffar sig över stenplattorna. Det lockiga ynglingahuvudet i cement uppe på

muren har halverats där det spanar bortåt från havet som en väktare mot jag

vet inte vad. Alla har gått. Syrenbersån är tät nog att riva sönder kläderna på

intränglingen. Jag får sova här på divanen klädd med en dyrbar matta , en

tillfällig uppehållsort, men jag har inrättat mig som i ett bombskydd och är

försedd med dryck och föda, tålamod och nyfikenhet. Jag hör ingen. Men är

han där? Han som talar genom maskinen?Förintar han mig till kroppslöst

tigande vittne inkuberad i den tid vi uthärdar som ändå har allting bestyrt? Är

vittnesmålet hans? Är vittnet jag? Vad är vilket? Vilken av oss överlever när

dagen är slut och vilken måste saxa den andras skriftmassor från väggen

och bege sig av? Är vi båda där, i Getsemane, eller ser den ena efter den

andra? Jag tror vi båda dog, i otro, och nu lever i hägnet av den Andre, han

som kommer om vi vill eller inte, väljande någon av oss som förebud. Gud i

himlen, jag kan inte se honom! Han har inte sänt mig, jag kan inte ge honom

ja. Det är som ett puzzle, där vi båda upprepas oändligt och inte vill förstå

spelets mosaik. Vi bara blir, som barn i en låda sand, förväxlade intill intighet.

Jag tar inte honom med i anden. Det är ljus jag är i denna stund. Och han

mörker. Eller? Han grön och vit som ett baner i vinden. Detta är min lekamen.

Alltså en brist i svaret, vars färg inte behåller sin starka färg av evig

resonans.

Jag skärar det händelseförloppet, kan inte segra utan pennan och honom

förbrukad.

Jag vill inte veta om jag skall eller inte. Jag vill bli kvar till dess, förödd,

förmerad, inte längre sans.

Jag är Gud.

 

 

Jag har hört honom så ofta bakom väggen nu, och är övertygad om hans

permanenta därvaro. Jag kommer inte att störa. Ett sådant arbete kan kräva

vila och avskildhet. Han kommer skattningsvis från en kultur där den fria

viljan, ja kärleken, ännu avgör värdet av och den kollektiva skattningen av en

människas offentliga insats och där varje betydande sådan insats omges

liksom av ett tomrum av integritet istället för att drunkna i ett

tvångsmässigt flöde av insatser som hos oss där ingen insats kan göra

anspråk på betydelse men får sin vikt enbart genom den kraft som

tillhörigheten till och att vara avlönad av nyttomoralens kargaste falang

tillerkänner en. När Gud sade att vi inte har rätt att vara ensamma utbetalade

Hans ande åt oss en egen lägenhet bara ifall att vi omotiverat har hatats och

måste fly. I den får vi vila tills stormen bedarrar. Och när vi inte hörs har vi

dragit oss undan till en dimension av användning som inte låter oss stå ut

först och giva sedan. I själva verket måste först all ande utveckla sig, för att

därefter finna Hans enskilda, för oss avdelade hjälpare.

Ingen (laptop) kan någonsin betygsätta ett helt liv. Inte ens i dessa ord. Ord

är alltså inte det vi söker, utan förening utan förskoning, liksom i ögonlockens

darrning när man sitter hemma och ber på en matta med fotavtryck att de

måtte avlägsna sig. Ty nya mattor betyder mycket i vår nivå som sammet och

siden och jag. Har inte hans address.

Egyptiern måste befinna sig näst inunder vinden, i de lite lägre rum som

utgjorde en fjärde våning. Jag vet att jag inte ville veta hur mycket det fanns

därinne att se. Jag kände mig som ett språkrör, en röst som måste veta men

tillräckligt och utan att ha glas i ögat. Alltså inte för mycket. Om damer söker i

sömnen och hittar, blir de för närgångna och då går (laptopen, det förenande

överförande hinnan membranet ) sönder. Det var på en vänskaplig bas vårt

arrangemang att ge och ta måste förverkligas; jag hans ord när han gol, och

han brandtapeten i öster på något vis som ett skiljebrev. Jag kan inte bra de

andras brev. De har kommit i sömnen som detta, men utan denna tvekan

liksom en sirlig förväntan på uppfyllelse i ordens hela skala och garnityr

ett slags noga utbedd fest att ta vara på en medvän som kanske ingen

vet om att kan varna och varnas.

Nu tar jag skalan bort och gör en ny. En sidensjuk. Inte ens barn kan ha julklappar

som alltid är brutalt invirade. Ibland får de pottan i handen som den är,

knallgul med vingar och spröt. Kanske vi borde hälsa. Goddag. Jag är

gårdskarlen här nere. Vi är vänner sedan senast. Lastbilen kommer på

vintern och åker igen. Kan ha lagt för mycket phallografi

i texten. Skall rätta den.

Ett elegant bud kom genom en sidogång och ville förtälja om det årtal som

stod på knuten. Vi hörde att det var från ett annat sekel. En god skog hade

brunnit här nära och man hade byggt palats, tre till där den funnits, i lä för en

ännu längre och djupare och trängre skogsgsmassa därborta. En tavla visar:

Såhär såg det ut då, om natten, skatten och katten. Jag förföll nästan när jag

föll ner från stuprännan. Det kliar i nacken. Säg inte att det är bett från

stingande kräk ur någon hitlerungs maskstungna tältsäng. En bräde lossnar.

Var inte dryg nu! Det kommer inte flera dagar att vara här i Gud!

De är inne nu, dehär tre som bor här. Jag har inget jobb, säger han som

besöker mig ibland och visar tändernas skära tandkött. Jag är bara

nedgången inuti. Mina pappersnäsdukar stuvar jag under sängen och i fickan

använda. De tar slut så fort. I Amerika... fortsatte han, men jag vill mer än

vän och ber honom fort dra härifrån inan olyckan skördar hans arma knopp. -

"Ser du inte att här är os och brandlukt?" Han ler. Han vädrar. -"Det är inte

härifrån. Det kommer från Söndagsskolan i anden".

En överdriven påtrugad börda och plikt att alltid formulera ideal har slungat

oss ur tryggheten i ödet och givit oss skuld istället för frihet i ofriheten och

äventyret som den obönhörliga ramen omfamnar.

Och inte får vi längre stanna inanför en horisont utan slungas mot en ny. Vi

genomgår en daglig sortering som kyler av vår blick och nästans. Vi är

nästan minst, vi om vilka man säger att vi har makt att utmana

predestineringen och förändra vårt öde, och ytterst så ensamma, både om vi

faller och om oss förunnas en trotsig framhärdelse ty alltid är vi ensamma i

ödet, inte liksom inbakad i det motståndslösa och sjungande i anspråk tagna

släktets öde som leran i gudastoden under krukmakarens formgivning.

Min lott är att inte vilja vara ensam men inte få röra mig utan det

individualitetens trångmål som tvingar mig att kämpa emot ödets tvång med

hjälp av moralens och frihetens och deras ideala schabloners alla måsten.

Ödet har misstänkliggjorts och skandaliserats. Därav följer den ständiga oro

som gör gemenskapen onödig och omöjlig, styckar den och minskar

parasitismens alla självklara och nödvändiga förhållanden som sätter en

mogen människoorganism att fungera - Barmhärtighet utan barmhärtighetens

namn.

Kvinnan kan inte göra allting ensam här i livet. Hon behöver historien,

muslimerna, grekerna vid stranden. Jag trodde åtminstone att jag var ensam

när jag talade. Ty ingen kom till mig med sitt barn och sade: Välsigna detta.

Jag gjorde ändå många med ord som inte hade ord innan. Jag släkte deras

gemenskap med det hemliga barn som inte ännu har fått föda av ande. Jag

gav dem mitt revir och mitt liv. I dvala så tung som ett fartyg utan annan

destination än tecknens.

Det blir ingen ond ande kvar när vi lämnar ut detta ty de onda kännetecknas

av att deras sak är halvfärdig. De skriver brev utan pärmar och rör sig i stora

lopp, allt för att ge Gud missbedömning ifråga om troskvantiteten hos de

förälskelsekapital som somnar om inan midnatt. Jag har hört att de inte vill

resa förrän alla har förlorat dem. Så slutlig är den mattan i vinklar och vrår

som ingen kan stå på utan att tillbuckla att jag inte mera kan ha en annan.

Allt är lämnat kvar i öde hem. Jadefärgade läppstift glor på mig från en vägg.

Jag har börjat dikta. Det är diktamen från Gud. Stambolic kommer inte

tillbaka. Han tog ryssen i famn fast han var grek. Kommer till mig på yrsnö:

Stambolic som lämnades i ett dike av kalk att dö. Fastspänd i ödet. De kan

inte ge sig tillkänna de som har hört allting komma. De kan som jag gå till

Gud för fingervisning. Han kan torka våra öron från synd.

När jag kan följa denna nya skrift från tid till tid betyder det för mig bara att

jag kan komma till pass.

De som sett sig förlorade, kanske döda redan. Jag har trott att de kommer att

ta tillbaka sitt starka krav. Att deras barnsliga ineslutenhet i ungdom inte

längre skall vinna och att de skall få gå före gravgrävaren i örtagården och

upprepa (sitt ord ) besvärjelser, gråtande vid deras sida som inte längre har

någon vind. Egna krav, hade Gud i anden, som vi inte hör. Egna krav. Och

inte kan vi ens veta vem det var. Döda inte, sade Han. Men vi hade inte vett

att förstå att den som ber för lite dödar.

Jag tar sabeln och klyver ditt huvud som en rova, du förtalare. I 31 år har du nu

förtalat, som när en lerig flod stiger över sina bräddar dränkande en hel bygd och jag

äger inga bommar. Sandsäckarna är slut. Det faller mörker över detta till slutet. Jag

ser dej inte.

Även andra hemligheter skulle förstås småningom uppenbara sig i detta

underliga kvarter. Man måste först gå över gården, och in i garaget - Jo det

fanns ett garage i detta hus byggt under häståkdonens tidevarv - ett nybyggt

garage för två bilar. Jag vet inte varför jag ville veta vems den var, den lilla

röda bilen som till synes övergiven men blank och ny inte togs i anspråk av

någon på de veckor jag bodde i huset. Det måste finnas en kvinna i

huset. En till, hemligt gift med källaren och med en lönnutgång som öppnade

sig till den angränsande trädgården mot den stora gatan kantad av grå palats där all

slags gående och kommande lätt kunde döljas. Jag trodde flickan - det var

säkert någon ung kvinna, (har jag inte i mina tankar sett en ogjord skymt av henne?), kanske

mellan 17 och 22 - var en sorts mellanting mellan luffare och expert på tillvaro

emellan nivåer, kanske av utländsk börd och därför befriad detta tyngande

umgänge som via mobil och dator oupphörligt sökte upp och

drog existensen in i den närvaro som förbjuder en

att avvika, gå sönder och förtunnas med dimmorna, underställd endast de tre

reglerna om sömn, tillägnan och existentiell digestion.

 

Ja jag faller i dvala och vill så gärna tala. Det är en laptops ode, ett gränsfall

till världshistorien, en död och ett bråk. Ett stråk av sand i luften. Inte på

länge har jag kännt det ödet tända mig - hans som var van att segra men inte

dog med ro, ty vi , så många som vittnade det, tog det med ro, vi teg och

hälsade vänligt på gravgrävaren när vi borde ha gett hals: Döden kommer!

Döden gav honom intet, mig gav den skam. Jag hade kunnat varna. Jag

hade bort gå. Dit, till kanten av världarna där levande ande andas, bett och

segrat i ord. Vi kan inte alla varna! Ge akt på din tur och vinn din segerlön!

(Pik: Se inte ung ut när han kommer, för då glömmer ni faran och lägger er

ner för att drömma...)

 

De tjocka draperierna höll skilda ljudvärldar åtskils. Teaterchampagnen i

glaset spreds över golvet ty en stormvind kom in genom östra fönstret, som

en pust av förgängelse. Andar fanns i flaskor överallt. Tidningar också,

bleknade, gula som utan vett och sans utbredde sig över förta bästa kris.

Kapstaden blev ett disigt öra utan värme någonstans i mariginalen. I den här

staden bodde många där. De närvar så att säga vid att säga så, som man

sade där, om det att gå nära och tvivla.

 

Minnen. Babel avbildad som lerkolossen på bilden i kolportörsfolianten,

Babel som en avgud med sin krukformiga huvudbonad, sönderfallande, en

koloss på lerfötter, i skärvor i det kosmiska mörkret. Och om man binder sitt

eget ler och sitt eget livsöde... Alltid dessa fält där Döden skördade

människor med sin traktor, dessa människomassor som kom strömmande

bedragna av den leende masken hos det falska Vittnet, han som skulle

sarga dem med sina hovar och slå dem med sin dolk... En apokalyptik som

breddade sig till öde fält där kråkor kraxade på ensliga kraniepyramider.

Beläten. Förkroppsligade skismer mellan jude och grek. Tre-örters the. Jag

vet inte längre om män går om. De är omogna och plattar till evangelierna

som ser så klart. Hur skulle vi kunna säga: Vi är inte och vet intet? Vi är ju

hela jordens inandöme, dess kors och rost, dess tröst och blödande dagliga

besvikelser. Be oss, och vi vet! Varifrån vinden kommer som drar ner hela

kosmos till en hög på tegelbacken där råttor super. Därefter kom Israel och

Jerusalem. Vi gick ofta dit i samlat tåg. Precisera!

Det var en afton i maj och vi kunde ha sjungit mera. Att människosläktet är

ett och heligt. Att de persedlar det bär och lämnat är heliga, dessa små tröjor

och svepningar av lin vars färg är blekt av upprepningens ålder, eidetiskt

valkade. Dessa hemliga djur och tjut och jubel.

 

Det är oskuldernas afton. Vi dör ofta

mitt i en mening, den sista. Den tar inte sats ända inifrån och förblir gåtfullt

avbruten där någonstans var de lade Honom.

 

Jag behövde hans hjälp och direktiv. Men han kan lika gott vara död. Detta

hektiska arbete tydde på en fara och en för kort tidsfrist. Han hann inte säga

mig till vem jag skall gå! Inte till vem jag skall överföra hans budskap! Jag

måste ta ett kliv över en ontologisk gräns för att kunna öppna mig och se

något alldeles annat, mottagare från ett plan jag inte vetat att existerar och

saknat förmåga att vidtala. Jag måste växa ur min provinsialism, ur dess

beskäftiga begränsningar och ana det större sammanhang som förtätar till en

insats av selektivt utvalda edsvurenheter.

 

Jag har gjort mig till en som är Färdig.

Jag skulle vilja flytta till ett hem där bara tågen hörs. Jag är liksom utan tröst,

om den jag tagit hand om inte blir välsignad. Jag har alltid slagit ut drycker

som inte räknas.

Månglar man sig till frid, så får man författa en sida till och ännu en.. Gud

skapar mödolöst – varför skulle vi skapa i möda och bränna ut oss därvid?

På första parkett får vi sitta och avnjuta! Havet, hornen och girlanderna! Ta ut

korna och lägg istället kalvarna! De dansar och är exakta spår för livet som

delar upp oss i gå och komma. En lagerkrans betecknar oftast komma men

idag har jag titulerats med en ny grad och är ändå inte ny.

Dina händer är spruckna av teater. Deras påsiga skinn är nedkletat med färg.

Jag ser ingen sorg i ditt hem. Inte heller de rikas skrävel. Bara tyst sötma i

att bestå. Kärleken är ett hat som inte svarar för vad det gör. Alltid hade jag

velat ha en ny familj som inte svarar för vad den gör. Som rättar upp Egypten

och stannar hemma. Ord, ord, ord, ord!

Men vi kan inte väcka respekt, vi som dock representerar en kultur där vi

måste synda. De andra har sin värdighet i behåll. En människa som förlorat

den är som ett dött skal. En människa som går med på att med en

urskuldande gest och ett leende förringa sin traditionella kulturs seder känns

som en Judas som erbjuder billiga varor . Vi kan inte ens av hänsyn klä ut

oss till något som kunde passera för värdiga varelser. Vad kunde en sådan

lösnäsa (camouflagedräkt) rymma?! Vi är löskopplade från alltets Herre! Det

är inte längre på hans ansvar evad vi är vackra och trofasta, samstämda och

saliga! Vi är ingens! Vi är skräp!Inte skönhetens förebud, inte morgonens

eller kvällens fullbordan, inte stegen längs stigen som för oss till vadställen

där vällust är vårt enda ledsagande förrunna mått av verklighet, där våra

fotblad har helig salig och upphöjd värdighet just i kraft av denna omåttliga

oförtjänta eviga upprepade givna sällhet, där vi är denna fulländning utan

vank och lyte, där vi är extsasen i tingens ordning!

Vi är inte herdestaven och minnet ner i urtiden, klockors klämtande och

vinden som säger vad den är här för att utföra, med sin arom och sin

bordunton.

Det upphöjda, består vi som tacksägelse och lovprisning! Det finns alltså inte

kärlek hos den som inte vill se på sin nästa till att behaga och behagas.

Språket är som en reaktion som söker och beskriver ändamål

och kan inte i denna passform användas flera gånger. Således när min sak

är klar är även ett språk avdelat för den, som inte kan användas för något

annat. Språk och sak är ett. Om inte saken ännu är på hälften, hälften

begrundad, känd och avgjord. Alltså blir mitt språk allt närmare, allt

entydigare, och saken en determinerad ödesfråga. Det är vad jag var, lärde,

och dräpte.

Behöver inte de sköna konsterna ta inspirationen därifrån var det sköna

finns? Varför svälter vi då? Trots saracener, buddhister, hinduer, trots deras

skuggspel och helighetsyttringar, ovärldsliga inre världar och ansikten av

förvissning?När vi svultits ut blir vi liksom lättviktiga, ytliga, blodlösa och

styrsellösa som skramlande vindsnurror. En efeb brädar oss, i pulserande

livsnjutning. Hans ödes rum är ett palats, han har sjungit i ruinernas närhet

efter storslagna drabbningar, och inte tystats. Ty vad han har del av lever.

Men vi har inte del. Det är den plattaste illusionen av alla. I stället bör vi

besinna att vi i allt är ”de utkörda”, de som inte skall få ha del av. Jag vet inte

varför. Stegrar det vår hunger bäst att stängas bort? Gör vi då ännu nitiskare

vårt arbete för att pressa den sista musten ur citronen jorden, tills vi alla

anemiskt sammalunda förkommer?Vi borde göra slag i saken och stiga in

igen i livet – återinträda i sagan, ta till oss skönhetens spene.

 

Det var en sådandär hög vårmorgon. Eller en solig hösteftermiddag. Det

fanns Ynglingar där i landskapet , de bebodde en dröm, det var den samma

dröm som jag själv plötsligt fann tvärsäker, som en trast innan den stämmer

upp sitt årliga segerutrop. Slingervägar, från stad till stad. Jag får starta från

denna stad. Den är trind, och jordisk. Fel! Någon måste ha gett den gemyt

efter din diktamen! Jag förbryllas. Skulle inte jag ha mina vägar här också,

om än inte sofflänges och inuti? Statens sammetsbaroner har inte på länge

läst vad jag skrivit i en tidskrift, så säker är jag när jag lägger ut mitt ord, att

det förfars. Jag vill bara veta vilken av oss som har huvud: du och din charta

77 eller mig invald i världens största högsta triumfopera? Jag har inte lagt

av. Jag segrar, köper, och köper hus. Du får se det sedan. Nedbantat efter

tidens sed till ett oratorium i Gränna. Det är här-ligt medan det varar, att

bestå sig själfrid efter så många tavlor inbakade i tidningspapper och stela

metodövningar.

Midrashen är lång och försåtlig. Jag sover över. Den blankvers jag

behandlade skrupulöst som ved i vintern. Jag har inte hel del ogjort. Jag vet

det. Jag skadas inte om jag tror.

Jag tycker om människor ifall de är vackra, jag tycker om människor ifall de

är väluppfostrade. Jag längtar till dem lika mycket som jag längtar till ett

samhälle som möjliggör för oss att lära känna varandra som om hets och

konkurrens inte fanns. Jag vill att vi skall kunna le mot varandra och minnas

varandra med uppskattning, som man minns främmande trädgårdar i stora

städer som ber oss stiga på. De bevarar sin anonymitet och så gör vi. Istället

blir vi rekvisita i ett stort teaterstycke, i vilket vi med vällust spelar med. Hela

villastäder upplåtna för sömnigt drömmande och behagfull teater , för därvaro

som när man vandrar i hopp om en mild förströelse och där vilket som helst

ansikte uppfyller måttet – den stumma bleka långlemmade österrikiska prinsessan

med de hänsynslösa svarta korkskruvskaskaderna och de guldbågade glasögonen, den

jovialiske förvaltningsstudenten från Riyad, den androgyna hålögda

kedjerökerskan i kroppsstrumpa, bara ett snäpp från dödligt anorektiska mått.

Utplacerade i rummet, aldrig påträngande, ömsom värdar, ömsom gäster,

ömsom främlingar som gått in igenom en välkomnande öppen dörr, visar de

på det sociala livet som en norm och inte en hetsjakt. I ett slag är vi alla

unga, ty vi har prövat in igenom den oslagbara förälskelsen i ett dagligt dop i

samkväm som utandas förintelsefasa.

Men den är inte kvar, teatern. Var det om Meyerhold, eller om Kafka som den

ryska damen föreläste. Eller var det om al Pacino. Det är så nuförtiden. Jag

dök ner i den ryska stumfilmens förtrollade värld och läste om den ryska

teaterns divor före revolutionen, en amerikansk kvinnlig gästprofessor, så

angenäm, hade skrivit boken. Vid Narva stod presidenten och delade ut

bucklor. Det var något skidlopp. Kaffet som de skulle koka stannade i

kasernen och Malinovski var Stanislavskij lik. Något spel hade de uppfunnit,

där man kunde dö utan att döda. Wennergrencentret har mycket tradigare

med sig själv idag för ingen behöver så mycket pengar för att göra en pjäs.

Jag hade gärna hört dig också ta hand om dig på din sida fast jag inte vet

vilken din sida är.

Att uppleva är också att lära, särskilt om man skall återge. Så kan jag ursäkta

min oproduktiva närvaro och mitt omotiverade välbefinnande på

musikinstitutionen vid Helsingfors universitet, tills jag fann min underbyggnad

bristfällig. Bussfärden var dag genom det septembergröna förortslandskapet

tycktes mig otvetydigt luxuös, jag var försörjd av regeringen (staten) och

hade råd med en berlinermunk till kaffet varje dag. Jag inhiberade alla ämnen

som jag inte tyckte om så mycket att jag ville dö för att få studera dem. Det

blev grahamskorpa och teater. Jag menar, vänstern var amputerad och

högern korrupt. Någonting måste övergå dem båda. En sketch där inte en

rad är olyst för.

De tre väsendena flåsade mig i örat. Sarkofagerna visade upp biskopar för

allmänheten som ingenting tjänat Gud igenom. Deras pantalonger höll inte

inne vad de ägde. Musik....hade inte kommit dem inpå kroppen. De rör inte

vid mig om jag rör vid dig. Se det är tequila som behövs i världen och

världens flottaste album aramenisk panegyrik.

Teaterbarnet och jag spelade schack i foajen. Redan det var praktik. Därute

fläktade havsvinden och stadens rustika varv syntes i fjärran.

Forskningsfartyget gav sig av och där var alla jag känner – hela klubben utan prut,

skulle forska i solnedgången omkring havets skatter. Eller heter det havets

frukter: koraller, kammaneter, alger, tangosjömän i läderbyxor med

sviskonfärgade hängslen. Källskriften de producerar heter årgång 1975,

Naturvetenskapliga Institutionen vid Helsingfors Universitet. När alla känner

alla är det lätt att gå vidare. Igår gjorde de teater, hela bunten. Bara jag var

försvuret emot ty jag trodde de tog emot fel vibrationer. Inte från sjön -

norden är ju sjöar och brus - men de kunde inte sammanhang som inte

låtsas. Att låtsas är för dem hedervärt. Ty skapelsekraften går i gengäld bort

till den som äger, och begär ledning. Man leds alltså fram. Förorättar inte det

mönster som lämnar en utan bevågenhet ifall man går själv. Nu går jag.

I heterosemiologi har man Kvarnberget först. Det tyder ni så, att jag inte står

för vad jag kan. Man kan mera än så hos sjöfolk. -”Varför berättar du inte att

du kan så mycket som du gör? Vi gör det. Och därför kommer de åt det och

vill ha oss med. Du tjurar och rynkar näsan för att vi kan ställa oss in!” Sa de i

vinden och tog sig till TV-huset för att prya.

Jag gick igenom mycket för att komma såhär från sidan och försiktigt.

Förtiger ingenting, men ni vet... ibland kan man inte vänta på att lära sig att

slå. Och då måste vreden till. Den får man upp genom att älta sitt

försummade geni. Jag är övertygad om att ingen gris ger mig tillbaka för

gammal ost nu mera. Operan tar inte mera fel. Där de dansar i

spetsnegligéer till tonerna av Stravinskij. De lär kursivera, konservera och

konfundera sina konkubiner. Föraningarna är goda: Jag behöver inte mera

gå dit in, för att strö salt i systers sår.

Det är så länge sedan vakten vid Ryska ambassaden under skuggorna

hjälpte mig in via balkongen när jag låst mig ute. Jag har sett syner i den

bostaden. Jag har burit ner mina saker på ett öppet flak och dragit vidare till

nästa kvarter. Minns du Britta det stora lastbilsflaket, som ett torg där våra

ting stod ställda, vackra förmodligen. Jag skulle ha hivat mig in i vilken

bostad som helst med en så vacker kropp hållande mig om hälarna.

Sagorna...slöt sig. Jag kommer inte bort. Är prins och prinsessa turvis var jag

bor. Nöden är inte här. Den var igår eller aldrig. (Aldrig mera sommar utan

dignande körsbärsträd och smala vita vindkvarnar...)

Vi har spelat piano sedan dess, och lärt att mörker inte har något återbud.

"L'aime n'a pas de sexe" läste Jean ur franska boken, men jag satt och

drömde om ynglingen under kaprifolen med de gula sammetsjeansen. Våra

lärare hade inte på länge lovat mig bra vitsord och jag höll sakta på att sällas

till skolans långa tradition av överåriga begåvade. Farbror Jean, brukade vi

skämta. Men det fanns ochså farbror Sture och tant Astrid och andra.

Sedan kom höstar och storm i huvudstaden. Och discoteken där pojkarna

från norr stövlade in i läderstövlar med snuggan i mungipan. Eller dansade

som gudar tills jag brast. Jag har inte sett dem sedermera. Årtiondena tog

avsked av andra årtionden, liksom om livet klöv sig ut. En sista sekund och

det sista bandet gick av i sin sista taktila punkt. Det är allt minnen. Som

Derrida säger: cendres - pelare av aska- cigarrettaska?

Nu vill jag inte mera bedövas av snön som kom ifjol. De fel som begicks

kommer inte att upprepas. Ingen skall hitta mig nekad till av någon som jag

älskar. Luta dig mot mig en stund, så skall jag förklara vad du trodde. Du

trodde att de alla var till salu. Men en och annan var verklig och jag saknar

dem ofta. Vi skulle inte ha orkat varandra till mötes utan tro. Det var jag som

var boven - inte de, svart och arg. Jag hade över mina tillgångar tro på det

eviga livets clarion tone. Visst. De fick ett bud. Men fick de också ett varsel,

sådant som Gud sänder där han säger: ”Detta är min lekamen - tag och ät?”

Eller låg vi ihop som sorkar för att undkomma vinterkylan i något rede utan

ljus, på något brädgolv med fördragna gardiner och flickoperakläder runt

spegelbordet?Kanhända åt de Hans kropp, kanhända var Hans händer mina.

Och såret i min sida, fast jag inte är en herrnhutare, honungsligt

överflödande.

Subba subbarum - när gossen gick tog tron slut. Och nästa. Ända tills Gud

inte orkade åse mitt elände utan utbrast från sin höjd, med sitt finger mot min

flytande kropp, ett foster likt i sitt rymdskepp av hinnor: ”Du är älskad.”

Återgår jag för ofta till detta myteri beror det på att jag slagits ut av samma

fruktansvärda tvivel på att jag någonsin blivit delaktig av någonting utom det

jag omedelbart upplevat. Denna misstanke har satt outplånliga spår i min

tillväxt. Som om vissa saker vore för skrymmande och ovedersägliga. Som

om de hörde ihop med hörn och kanter utan slut. Som om vi måste dö

ensamma utan förbrödring att lindra vår stank. Jag går inte längre bort från

mig själv. Jag tvättar mig i Oberons älv men blir inte spinkig av det kraftfoder

jag inmundigar.

Måste vi dit liksom nyfikna? Som om en känsla av det ohemula att låta allt

försvinna i glömska. Liksom om det vore nödvändigt att detta tillstånd skulle

korrekt fixeras till påseende för alla som aldrig kommit nära en upplevelse.

Möjligen behöver de, för några beslut och något uppvaknande , veta.

Tyngdpunkten är då i fara att förskjutas, fast den som uppkommit av lögn och

fabel har endast resulterat i lättviktigaste skleros och blackaste tunna luft.

Blod och märg skulle rinna till.

Därför är inte världen mera en – för de ohyggliga lögners skull som uppdelat

den i påstått oberoende zoner.

Man kan inte skicka in en spion. Det finns inte där. Det finns inte i

parapsyket och inte i teaterpjäsen. Ingen kan dock komma grov och utan

saknad till en brottning med det förflutna. Vi har vågat förgäta och håller på

att dö. Ty i detta tillstånd vann man när det gav sig, det yttersta av

accentuerad lag att belöna och en belöning som det här gällde förslog att

täcka in alla varsel på förhand, som om man inne i sin själ endast såg

fullkomning. Är fullkomning det rätta ordet? Som om denna ”fullkomning”

försetts med ett ickenaturligt mervärde, en ytterlig anledning till

oomkullrucklighet vad gäller den bärkraft man tillskrev sakernas tillstånd.

De ställde diagnosen på sig själva och ville inte ha någon läkare. Som om

världen där utanför förvreds i deras frånvaro, som en lever i cirros.

Alltså mattan. Alltså mattan, alltså mattan i dess eviga glädje utan ljusa

mönster. Har ni någonsin haft en harlekin som kommer och går, ur intet, som

en röst där var inga röster är. En bärare av sådor, och välling, och grus. En

man, en människa där var inga föregående tigrar blivit anfallna. Hans medel

för sin existens tycks ha inefattat allt som återstår.

Bättre papper kan de skriva men inte har de annars så roligt ihop med oss. Vi

krymper dem underom vår nivå och låter förkolna. Jag har alltså Aspergers

sa en och läste ut det bara för att få vara ifred för oss. Han var rädd att jag

skulle börja se ner på hans döva öra som fått en annan lärdomsbakgrund. Så

långt har det gått. Vi ställer oss inte in här. De får gå med döva öron genom

helig ande, de som vi känner utan att man handskas ovarsamt med dem. De

behöver inte veta vem som är mera värd i sång och sägen. Det är platt att ta

upp tid för varandra utan att få gå vägen ihop.

 

Ostrobottnia var nationen för norra Finland, Urho Kekkonens nation. Där njöt

han under 30-talets Valborgsfirande enligt utsago ”en ypperlig bål”. För mig

var stället bara ett studentdiscotek med trevliga trånga halvdunkla utrymmen

i övre våningen och en sällan besökt källare som hette Manala. Manala

visade sig erbjuda en hemlig passage från krogen via köksregionen till

övrevåningen om man ville slippa betala inträdesavgiften. Till Ostrobottnia

gick jag ännu 30 år senare. Det var som ett syskonskap som förenade alla

som sålunda präglats på andecoctailen av dunket, röken och expressionen

av fysisk rörelse. Man drogs till dem på staden. Se där går en rocky baby, sa

man igenkännande ännu i Lund när Beps Persson passerade. Ostrobottnia

var också kameleontlikt efter ens egna behov. Man såg och hörde vad man

behövde.

Jag trodde aldrig den dagen skulle komma när Ostrobottnia var en passerad

epok. En elak dörrvakt satte dock P. för min kärlek. ”Och dej släpper jag nu

inte in” sa karlen och fick min rosa muslinshängselklänning att kännas

genant i blåsten.

Alltså,

Ostrobottnia. Jag var där för ofta. Om universitetet varit en likadan oas av

dunkel, öl och vänlig trängsel, hade jag snabbt kommit på ”det”.

Sampo Lappelill behöver inte veta att jag har en kärleksfasa som går utöver

det trevliga och fördömliga. Ingen skall ge mig kärlek som jag inte orkar ta

hand om i huvudet. Mitt huvud är mitt växelmynt. Skarpskyttevägen var inte

visad upp för mig som en lägenhet där man kan bo i tvivel. Skam har man

om man inte bor bra. Det tävlas och gestikuleras. Alla skall till Amerika. Till

sist hör man bönderna gråta. De har harjakt om sommaren och drar inte jämt

sinsemellan. Far och son har olika ande. Han har gått sin väg sa han. Mitt

barn. Min son. Är en annan nu. Inte mera i vår åker. Inte rotad. Sekvensvis

den höge. Lärd.

Samma namn har jag som du, men inte ännu tillsammans. Samma svärd och

samma båt. Utan Art-sjö går det inte att leva. Sa sockenskomakaren och

vände på bladet.

Vid Hillside. Alltså Brad Joes' Cigarr Bar. I ett gemytligt hörn mellan Tom Sawyer-staket,

brödträd med stora gula frukter, svarta gamlingar på verandor och

bortom ett par blanka tysta skenor på snedden att orientera sig efter i det

likformiga rutmönstret av numrerade Streets. Hitburna idyller, utbredda över

någon indiankyrkogård av ekskogar, bävrar och ekorrar. Ett hem där

solnedgången alltid var avlägsen, glödande och milt svirrande av avtagande

eld. Solens gyllene äpplen efter Bradburys mått. De tidlösa vemodiga frodiga

trädtopparna som inte avslöjade något.

Och i hörnet TV:n. Med sina isande berättelser.

Kanske hade Tom Sawyer aldrig blivit vuxen och kanske tvingade hans

vålnad senare generationers barn att hålla sig undangömda för att det inte

skulle framgå, att det fanns sprickor i idyllen som kunde vidgas i ett nu och

blotta avstånd av oigenkännande. Genom sprickorna trängde det upp, inte

utvidgade barndomsland, men tomrum, som gjorde det glada barnropet över

klyftan obesvarat och förgäves - till en gest av utblottande. Alltså ropade här

inga barn. Gatan var tyst. En modig dam joggade i kvällningen i ett mörkt

kvarter, en smått berusad svart gamling småpratade barnsligt med sig själv

där han vacklade, obekymrad, i sin egen verklighet. Och alla hade

trädgårdar. Fanns det där ”peanuts” som satte ljus i urgröpta pumpor och

besöktes av varandra genom hålet i staketet? - Såg dem aldrig.

På universitetsområdet spanade jag efter avant garde. Flickan med den höga

kullriga pannan, hästsvansen och de tunna blommiga sommarkjolarna

liknade min barndoms lekkamrat. Hon såg aktningsfull och artig ut, skulle

aldrig ha vänt någon mot sig. En annan gång en blink av någon som flyttade

in, försvann genom dörren, en mager flicka, annorlunda Såg henne aldrig

sedan.

Latinamerikaner, asiater, några afrikaner, sauder, syrier

försvinner(uppslukas, anas) en och en som mjuka skuggor mellan

institutionernas öppna dörrhål. Ibland känner jag igen ett skratt ur mörkret:

Syriern skrattar.

Aftonen ser ut som en sticktidning med rofyllda mönster. Jag ropar utåt

TV:n att lämna Lewinsky ifred nu redan. Jag har hämtat öl i literflaska från

närbutiken. Doftar på den gula frukten som fallit från Tom Sawyerträdet.

Lägger den tillsammans med de stora ollonen på skänken i ekträ.

Sedan kvistar jag till biblioteket där jag hittar jag Heilbronners bok där man

får veta allt om Thorstein Weeblen. Klockan är strax tio på kvällen men

biblioteket i fyra våningar med tidningsläsesal i källaren är ännu öppet.

Heilbronner skriver älskvärt. Korsar i mörkret tillbaka över Mothers of

Invention (Duane, Duana, Dwain), (det påminner mig om Frank Zappa).

Är vi alltså allesammans strandsatta i paradiset och allena? Är allena ett ord

som vi behöver? Samlas inte muslimstudenterna i en tät grupp och spelar de inte

biljard tillsammans? Länge vet jag inte om den unge emable heter Abdullah

eller Muhammed. Jag kallar honom ömsom. Och säg inte att sauder inte är

artiga. Kör mig upp för 17:th Street till ett nattcafe och hem igen såfort jag

visar tecken på att bli uttråkad. Vem behöver körkort med en sådan bror?

Vem behöver vara allena med en sådan granne?

Och jag utbrister:-” Jag can see that God loves You wery much!”

Den unge låder ner sin blick och yttrar ödmjukt: ”I hope so.”

 

Sedan föll skyskraporna. Och jag visste att de hade läst allt för att stava fel.

Även jag är en som lär. För kommande bruk. Allt om TV, om vagnar som

bryter hästspann sönder. Om tömmar som inte tidens tand gjort murkna. I

Amerika skär man gräs med händerna. Det händer när jag är där och jag

ropar: Har ni ingen som vet?! De lovar mig bättring men tar alltfort i med

vetekärven som vore den ett lik.

Jag ser ingenting hända i vetenskapen som kunde förbättra vår position. Den

kan inte tvinga oss till den erforderliga mjukheten. Då upplöses den och

förtunnas till en sång, en besvärjelse eller ett kornbröd som är evigt.

Vi skall alltså inte kela med Den Evige. Som om vi kunde upplysa Honom

och inte tvärtom. Om vi så evigt tiger, om Han så aldrig mera frågar oss, ser

vi till att med blicken följa den kurs han utstakar, vi kan ge den dess rätta liv

genom att ingenting annat vilja.

 

------

 

Oj, korgossarna har inte varit försiktiga! De spiller tände på sin sattrapp.

 

 

 

 

 

Moder.

 

Utan fläck och skrynka.

 

Jag såg det i min dröm: Hon döptes i en vik i Viktoriasjön. Hennes panna glänste. De var transparenta, min mor och min dotter, ty jag är nu i någon moders ställe, vars genus bär upp planetvärlden på sitt huvud.

 

Tro är inte det enda. Det finns också ensamheten som måste åtgärdas. Jag måste. Det finns inte fader och inte moder och inte Helig Ande som inte kan tala tillbaka när vi vidtalar dem, men till resten är det fåfängt att överantvarda sina tre drömmar. Jag vill ha ett uppdrag. Jag vill bönhöra. Jag vill inbilla mig.

För att låtsas krävs ickekontaminationen och icke-beröringen driven till sin yttersta spets. Jag darrar ofta inför perspektivet att någon arrogant quidditsh-spelande själ skall krocka och kasta mig från kvasten. Dådet skulle jag dyrka, men där nerifrån, lerig och benbruten, skulle jag ändå vara förvisad från motdrag.

Alltså lånar jag gärna genom väggar det som jag i dörröppningen förnekar att jag tagit.

 

Ett enda ögonblick, och jag var färdig att vända om hela mitt livs skuta, eller åtminstone revidera dess riktning, som varit den flygande holländaren lik i obestämt hopsmältande med hinsides förväntan. Det var en ton, som från himlen, eller snarare som från saknaden jag evigt skall ångra att jag saknar. Jag går över sanden och ber: Gud låt mig inte lossna mer från min dröm! Gud låt den låda vid mig som intorkat spott! Gud ta inte mina vardagsbestyr i upptuktelse! Gud rena mig till din efterföljd!

 

Och se! - I tro kunde jag komma loss och bada barnen som en god nanny, mina ställföreträdande uppgifter i livets stora kaross. Jag ville ha hans ande nära som lossade mig från det helvete som varit. Jag var hans andes trofé. Men jag skämdes. Och i slutändan skulle jag ändå ha fått glädje från himlen som föll över mig dagligen, nära nog upptäckande tillgjordheten i mitt väsen. Jag ville inte gå långt. Jag ville vara här. Jag ville knyta an fast jag visste mig inkapabel att gå ut och in utan en helig ros i fickan. Jag tycker inte om mig själv. Jag var allena när det var som värst och det sätter sina spår. Nu jublar jag åt garnisonen bara för mors skull. Jag tycker inte om att säga mera.

 

 

Stora papphårda blad droppade  ett och ett från avokadoträdet. Det lät
som "mother". Tankarna flöt förbi. I discoteket fanns ingen, bara
musiken och flickorna med de hundra mässingsfärgade flätorna som
flyttade stolar, kanske för att städa. Små grå spinkiga ödlor, de
större med gul hals, stannade på sin väg till en pöl med utspillt
vatten  upp när jag talade till dem, och fixerade min blick.
    Hade pappa tyckt om att vara här, han som var så kinkig? På den
muromhägnade terrassen satt endast en handfull gråvargar med
europeiskt utseende koncentrerade på sina bildskärmar, medan de åt och
drack sin frugala frukost bestående av kaffe och rostat bröd med smör.
Sedan försvann de i okända dagliga ärenden med sina combis, en rentier i varje. Enstaka
gånger hade de även sin grånade  madame med sig. De gav mig med tiden
trygghet. Under två veckor hade jag inte sett en europé, endast en
latinamerikansk flicka i klut och brillor. Jag hade lärt mig säga
bonjour till höger och vänster på morgonen och bonsoir på
eftermiddagen. På detta hotell talade den unge ägaren nödtorftig
engelska ehuru han var schweitzare. Jag fick reda ut mina problem;
banken, ombokningen av flyget, låna datorn, växla bort mina
sydafrikanska franc.
   Den mjuka gulröda jorden  virvlar lite i vinden. Små katter bär på
sina ungar. Hönor jagar bort sina närgångna kycklingar, barn lyser
upp av förtjusning, vinkar och skrattar. Gummor klyver
bränne och binder ihop till små buntar, unga flickor stöter kassava.
Inne på gårdarna hänget byk och skolbarn stavar på franska i sina
första läseböcker. Vid stranden slår de mäktiga bränningarna upp ett vitt frasande skum.
Långt där borta defilerar en ändlös rad av stora lastfartyg, jämlikt
grå i diset, alla påväg åt Babel till. På sanden springer strandkrabbor
vars jordhål utplånas för varje våg. Till höger finns en
lastterminal där tomater körs in och toma plastflaskor buntas och
fraktas bort. Var morgon sopar kvinnorna stranden ren.
En strand för mödrar. Ett land för mödrar. Ett folk av mödrar.  My
mother...

 

Och i övre salen, jag. Jag har aldrig sett det förut. Som ett hopp. Jag dränker mina ord i tygfärgningsbad men de blir inte bättre. Omvändelse, är vad som krävs av mig. Och en till och en till. Tänk att ett ögonblick...ha fått glömma allt.

Och vilsen utan visshet i mörkret som varar evigt där ingen gryning är i antågande... En gaffel i örat.

 

Från discoteket:”No such number...No such zone...”

 

: Jag vill känna profeterna.

 

Jag går under om jag inte hör det hända. Som när mor blev döpt i den klara insjöns vatten. Det klara afrikanska vattnet. Hon höll en fisk i handen. Hon transformerade landskapet, hon lät dem sammanfogas genomlysta, och föddes pånytt. Hon hatade försoffelsen. Det är en triumf att se henne så att kyrkorna vitnar! Jag tror att denna paradox skall giva försoning!Om musik i givandet i nuet utgå.

 

No such number...No such zone...”

 

A-le-lu-ia.” ”Cher maman!”

 

Som att uppgå i och inte gå att återkalla. Som att härefter ha en annan bistro i hörnet, lika tungsint men ändå flammad igenom av mytiska hindar dedär stänger som inskriptioner på lock det fjärran inuti sig. Inget fjärran skall krossa mig! Tro mig, detdär eldklotet skall vyscha varje hörn av jorden till oförklarlig närhet. När vi vinkar ditåt på vår väg bort, vår stadiga, trofasta sömngänges kavalkad. Såsom om oro skulle ha slitit sönder bredden på livet, och vi har bara en remsa kvar. Den är kall och ål-lik.

En fisk skall försona oss. En liten, silverstänk lik. En grov och brun, ur grytan. Tecken och under.

 

No such number...No such zone...”...och hela ditt husfolk frambär till dig...

 

 

 

Ur min mors broderibok med blå pärmar kunde man kopiera delikata blommor, monogram, kottar och frukter. Där fanns också kalkerpapper och små smörpappersark. Den fanns där i byrålådan tillika med ett häfte i vilket någon vid fronten på samma sätt kalkerat bilder för att illustrera sånger. Det hade blivit bättre utan bilder i hans sånghäfte. Mor köpte små örhängen i vävd guldtråd som töjde ut hennes örsnibbar. Hon borde har orkat knuffa bort sorgerna och inte se så led ut fast där blev ett avbrott efter det att hon dansade i lång, havsgrön sidenklänning på terrassen vid havet, mellan palmerna i sina krukor i månens sken.

Nu har vi bara oss själva. Lärkträdsparken bakom sitt stängsel , Pinochio som stängde till Cirkusen, broderierna på vit batist i guldtråd och pärlor, hela örtagårdar blommande.

 

 

 

ANDE

 

Led mig till profeten!

 

 

Han är i skogen och drömmer. Han har rödsprängda ögon och en vänlig trött ung mans blick. Med pil och båge tvingas han försvara sig mot tre världshierrkiers vapen. Han vet, han är uthållig, men svaret dröjer, från världen, kosmos, försoningsläran och Torah.

Överge inte Anden utan du skall hamna bland zombier!

Men det var ju änglar om sköt upp, som om de varit av oss, och de vecklade ut sina segervissa baner! V i har väntat på er..!Vi har väntat...Ett släkte av rika, evigt inkarnerade. De faller inte. Alla liv har lagt sig tätt tillsammans, de ropar upp sina svar och förgår sig mot det gåtfulla. Man måste så om man skall ta vägen här förbi, där Arken inte finns, och undgår räddningen. Det kommer en dag till, det lyckas vi säga.

 

Där det finns profeten finns även en hävdatecknare. Nu är jag redo! Jag är stark- jag skriver. Du är trött att vänta. Jag är här!

 

Inte ens ett barn tar fel. Inte Emanuel och inte soldaten. Algoritmer. Att konversera med de mångvetande är enkelt och lätt. När någon är lätt att konversera med och det är lätt att sitta vid hans sida, är han en mångvetande, en som stöder sig på strukturer som om de faller evigt kan återupprättas. När någon befaller dig att tro på lögn, går du väl bort och utrymmer dig, för att all denna lydnad måtte få plats utan att skava mot salighetens regelverk. Bara de är kungar som inte tillsammans med prästerna breder ut halvdana kakafonier av död. De är inte rödare än vi, de små och sårbara.

 

Den minutiösa överensstämmelsen med sig själv, som utgör exstasens passform. Jag är glad att jag liknade honom. Inte för hans skull men för min. Barnarov hade det hetat om jag satt honom framför mig i sadeln och försvunnit i sporrsträck, men jag höll mig tillbaka och införlivade alla de drag hos honom som dubblerade mina egna med hängivenhet vilket jag inte kunnat om de inte fått ta denna omväg: (”Kunde faktiskt jag likna denna eteriska och i sin stenhårdhet helgonlikt manliga varelse?!”)

Ja en halvädelsten kom även jag att likna, när jag gav vreden fria tyglar, över deras hämnd. Hämnden är deras inte enbart igenom den arroganta försummelsen utan även igenom det mått av tid de stulit ur mitt liv genom att låta mig själv tolka mig. ”Du liknar honom!”, sade ingen av dem.

 

När jag såg honom, och vid minnet av honom 30 år senare, återhämtade jag min form. Så lång tid hade det tagit mig att nära mig med min första glimt av självet, liksom i vantro hade jag tillåtit mig att flyta ut i den helt motsatta riktningen, förgrovas, inte ta Ansiktet tillräckligt på allvar. Tills jag beslöt mig. Därav det stenhårda och inristade. En envig...här slutar alltid allting i ett preludium och det enskilda ödet sällar sig till sin klass ibland de himmelska härskarorna.

Är änglarna, är vi när vi förstenas i avbilder av heliga kallelser, inte just exstatiska minnen av 13-årsgossar, ty äldre får vi inte bli och yngre kan vi inte rimligtvis...det är svårt att vara ung, men att vara barn är att inte vara alls.

Och de mytiska varelserna: egyptiern, orgelbyggaren, och rökelsen vid den lilla kakelugnen. Jag ville alltså aldrig befalla från ett fönster stjärnorna att falla, jag var själv en stjärna inlindad och begravd i mossa, och nu är stunden för denna stjärna att begära sig själv.

Alltså exaktheten, ty varje överskott är död och varje underskott utplåning. Så är också våra samhällen, alltmer döda ju mera ickeöverensstämmelse och överskott, döda utvikningar och tidskrävande vanställelse.

Den exakta överensstämmelsen, mitt ansikte som sammanfaller med en förlaga av sten, blir sten för att inte förlora det levande, blir dess åminnelse, som upplöses och avlägsnar sig, en helig efterrättelse.

Kunde inte komma. Jag har inte vågat begära att få röra vid gräset, dess innersta avsikt här, var stormar ofta härskar, och lovar ta ett vägskäl till och ett till intill det olidliga och det märkliga hanegället, ursäkta mig. Bristningarna, sagoböckerna. Kan reservera mig på det stället 50 år. Till sist måste det behaga eller begabbas, och man måste övergå till nästa ärende i något protokoll vi inte räknade med. Man säger inte idag att någonting har ”stulit” ens liv. Det var förr på modet att bearbeta tankar om lojalitet och solidaritet utan gensvar i termer av bruten tillit. Jag har inte brustit. Kajkavisk och stokavisk dialekt. Det finns respekt i att läsa historia. De tre trädgårdarna var så nära samanfogade att de var som en enda.

En lägel i vilken form och röst flockas kring det utgivna istället för att döda det i sitt dunkel. Jag ville bara obesvarat varna. Avståndet. Vittnar om att vi inte länge till vill stå ut med varandra. Det är en grym stad. Vi vet det inte vem vi har lärt att hata. Vi vet inte vem det är som hatar. Där det fattas ord fattas det en helomvänt moment i ett stort partitur, och allt låter illa. Bara en punkt på arket , och vi skulle åter träda upp allt på dess skälvande tillhörighet, åter förvissas. Jag har glömt var vi är. Jag kan se havet, det slickar sjätte sinnet och vet i vinden, att vi är bortförda från våra mål och galna av sorg över att bruka metodisk urskiljningslöshet i varje åtbörd, den vi ändå nödgas repetera. Även här repeterar vi. Inte alls som en maskin utan som en som lär, liksom i hopp om att någon innersta förborgad mening skall framgå ur det lydnadsmässigt triviala. En annan mening än tvångets och maktfullkomlighetens.

 

Om man kunde beskriva...Om man kunde lämna efter sig ett minne... De dieseldoftande bussarna. Jag hade alltid trott att vänskap skulle djupna. Och var är ni nu? Ganska döda, eller konsumerade av något liv som inte vill bereda rum. Jag kan se genom kvällen, hur dessa avfärder och ankomster bildat ett mönster mer äkta hos somliga än hos dem för vilka den exakta överensstämmelsens utfästelse blivit ogjord.

Om man kommit så långt ifrån... skulle man ändå alltid vara hemma. Nu vet du det. Det finns inte dagsverken som inte också slutförs. Din gråt förefaller som ett dagsverke, och du sörjer i vårt ställe, ty du har därtill tillstånd, vår ställföreträdande otröstlige. När du sörjt färdigt vet du det, att du sörjde för oss, beredde vår gråt ett rum, lärde oss att trösta...oss själva.

 

Någon tog hand om er. Jag vet inte vilka de var. För mig kunde det som varit inte ersättas. Ingen annan kunde komma i deras ställe som var. De som som svek, de som som inte är, eller de som inte längre återvänder, kan inte finna ersättare, endast nödtorftigt kan andra uppehålla oss och när de låtsas lägga beslag på oss medger vi, att de egentligen ingenting har som kan svara mot den tillitsfulla kärlek som inte annat kan än bekräfta sig själv.

Det kommer att ta tid att försöka förklara. Hur ett liv, som snart är till ända, ändå liksom knappt hunnit börja. Hur vi liksom står vid en tröskel, och ännu resonerar om debet och kredit, handikapp och kommande storverk.

 

 

HISTORIEN OM GUD

 

Prästerna var det lärda ståndet. Adeln kunde inte läsa. Och lärdomen var på latin, grekiska och hebreiska. Processen att transformera, ordets magi. De hemvana andarnas andlighet tystades.

Sedan kom det en man från det som försvunnit, kringgåtts och skjutits åtsidan som intet glömt. Alla såg att han var mestadels dum, denna oväntade ciseron in i vår begynnelse. Han hör inte när jag talar och även jag har svårt att uppfatta hans röst. Så uppenbart är det ändå, att han kan den rena tavlan, om igen putsad från sin skrift och hur den väntar på det ord som föder sig självt tills det omformar och uppfyller världen. Som en osynlig nosring skulle dra honom rätt, oberoende av hans egen torka.

Man har beskurit träden och givit dem vykortslika 1700-talsilhuetter.

Lärdheten har slingrat sig ur sina uppladdningar, lämnat bara ett öppet fönster, en bleksiktig tomhet, en väderlek av blodlöshet. ”Jag vet att... ”, säger denne. Men det ger sig inte till honom som en förutsättning utan hålls borta för att inte föregripas och det har alls inte längre något ansikte - vår tro, knaggligt hopfogad, traderad, vår stolthet över att vi kunnat.

 

Fästa Gud vid historien.

 

Tänk om Han kommer utanför den?!Tänk om Han dödar den?! Tänk om Han redan kommit?!Alltså Historiens slut skall inte vara en offergärning som vi gjort ihop med den sura stanken av kalvskinn vid offermåltiden. Utan hemlängtan måste driva oss nära Honom, idag, igår, och vi går tillbaka till rökelsemystiken, bönenmattan och dolkstöten

som åkallar honom.